Några bilder från Västerås som vittnar om att sommaren inte vill ge upp riktigt ännu.