Ransta Nästa Bygdeförening behövde en ny logotyp som symboliserar bygdeföreningen och byn Ransta.
Detta är deras tidigare logotyp:

Ransta Nästa Bygdeförening - tidigare logotyp

I den tidigare logotypen är tågrälsen en viktig komponent då järnvägen har varit och fortfarande är en väldigt viktig resurs för Ransta.

När jag påbörjade skissandet av den nya logotypen ville jag behålla tågrälsen, för att skapa igenkännande, men också lägga till något nytt. Förutom tågrälsen är bygdegården (före detta stationshuset) en viktig symbol, så det var mitt mål att använda även den i logotypen.

Efter olika varianter blev resultatet…

Ransta Nästa Bygdeförening - ny logotyp