Några bilder från en grå och fuktig vinterdag i Ransta.