Persborgs brygga

Persborgs brygga ligger i Sjurbergs by i Rättvik och byggdes i början av 1900-talet för att ta emot gäster till hotell Persborg. Bryggan försvann någon gång på 1920-talet på grund av högt vatten men har på senare år återuppförts av Sjurbergs byalag.

Källa