Natur

Naturfoto och landskapsfoto är många gånger samma sak, men ibland faller de in i olika fack.